AJAX

Esta páxina hai que creala de cero porque rompía nalgún punto do código.