Configuración de Node.js

O primeiro é instala-las dependencias necesarias no cartafol raíz da nosa aplicación:

npm init -y

Crea a carpeta node_modules, necesaria para a instalación dos seguintes módulos

npm install express

Crea o servidor.

npm install ejs

É a máquina responsable de xerar HTML dinámicos.

npm install nodemon --save-dev

Como unha dependencia dev, encárgase de reinicia-lo servidor cada vez que atopa cambios no proxecto.

npm install body-parser

Este módulo axuda a pasar datos dun formulario co método POST.

npm install bcryptjs

Encárgase de encripta-las contrasinais

npm install passport passport-local

Encárgase da autenticación

package.json

Este arquivo, localizado na raíz do proxecto, terá unha estructura como a seguinte:
{
  "name": "mvc1",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "develop": "node index.js",
    "start": "nodemon -e js,ejs",
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "bcryptjs": "^2.4.3",
    "ejs": "^3.1.8",
    "express": "^4.18.2",
    "passport": "^0.6.0",
    "passport-local": "^1.0.0"
  },
  "devDependencies": {
    "nodemon": "^2.0.20"
  }
}